پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمبا احساس وارد شوید...

 

آهستـــــــــه بیـــــــــا !
چیزی هــم ننویـــس

نظـــر هــــم نگـــذار

همان که بخوانی بــــس است

من به "بــی محلــی آدمهـــا" عـــادت دارم .

 


برچسبـهـ ـا :
پنج شنبه 20 آذر 1398برچسب:, 17:59 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 : )

 

 


برچسبـهـ ـا :
پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:, 17:24 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

گورم را گم می کنم !!

اما ...


خانۀ تو را هرگز . . .

 

 


برچسبـهـ ـا :
دو شنبه 10 آذر 1393برچسب:, 14:35 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


چــرا چــتر ؟ چـــرا فـــرار ؟ تنهــا آدم هــای آهــنــی زیــر بــاران زنــگــــ میــزنند !


برچسبـهـ ـا :
شنبه 6 مهر 1392برچسب:, 16:13 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
خیلـــی ها بــاران را نمــی فهمند

نمـــی فهمند باید خیس شـد تا سبکــــ شد

نمی فهمند کــه شیشه عینکــشــان باید نمناکـــــــ شود

نمــی فهمند کـــه با بــاران باید خندید

به بـــاران باید عشق داد

با بـــاران باید عشق کـــرد

و شــایــد بــاران خیلــی ها را نمــی فهمــد !


برچسبـهـ ـا :
شنبه 6 مهر 1392برچسب:, 16:13 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


چــه غمگــینانه است وقتی در بــاران

به تــو چــتر تعــارف می کـنند !

پـــرده را کـــنار مــیــزنم ،

بــاران خــودش را  مــی زند  بــه شــیــشـه

مــن خــودم را بــه  آن  راه !

تمــام چــیزی کــه بــاید از زنــدگـــی آمــوخــت . .


برچسبـهـ ـا :
شنبه 6 مهر 1392برچسب:, 16:4 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


پچ پچ باران را میشنوی؟

 

عاشقانه هایش را برای تو فرستاده ست!

گاه در کوچه می رقصد و پای کوبی می کند!

 

گاه شیشه ی ِ پنجره ی ِ اتاقت را می نوازد…

 

و برای قدم زدن، می خواندت

 

برخیز و خویش را از غمی که تا مرگ ِ احساس می بردت، رها ساز

 

خیس شو در بارانی که روحت را طراوات می دهد

 

باران، همه بهانه است

 

موهبتی ست از سوی ِ خدا

 

گاه، خدا نیز بهانه می کند

 

و  مست می شود

 

برای بارش ِبوسه هایش

 

و تا آغوش بکشد تو را

 

از همه ی ِ آن لرزه گناهانی که سبب ِ اندوهت می شوند

 

آری، سروده ام را بگذار به حساب ِ تب و هذیان

 

اما باور دار که

آغوش ِ او بسیار بزرگ است ...


برچسبـهـ ـا :
شنبه 6 مهر 1392برچسب:, 16:1 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________هی باران !

دلت را خوش نکُن به ذوق مردم از باریدنت

این جماعت زمانی تورا میخواهند که برایشان صرف داشته باشی

وقتی دلشان تورا میخواهد که هوا گرم باشد

زمین خُشک باشد

...

همین که خیسشان کُنی ُ لباسشان کثیف شود

همین که ناخواسته ضرر برسانی

همین که برنامه هایشان را لغو کُنی

تو را به فُحش خواهند کشید

 اما نگران نباش !

تو تنها نیستی

رفتارشان با مَن هم شبیه توست !


برچسبـهـ ـا :
شنبه 6 مهر 1392برچسب:, 15:59 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


  غصه هایت که ریخت ، تو هم همه را فراموش کن


  دلت را که تکاندی ، واشتباهاتت به زمین ریخت ،

  بگذار همان جا بمانند


  فقط از لابه لای اشتباهاتت یک تجربه را بیرون بکش ...

  قاب کن و بزن به دیوار دلت


  دلت را محکم تر اگر بتکانی ، تمام کینه هایت هم می ریزد


  و تمام آن غم های بزرگ


برچسبـهـ ـا :
پنج شنبه 14 شهريور 1392برچسب:, 19:5 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


تو را بی دلیل دوست دارم,,, نه ادعای عاشقی کردی,


 نه کلمات را به بازی گرفتی,


 ولی عجیب...

 رخنه کردی میان هوای شعرهایم!


 با تو بارانیم.


 همان دور بمان!!! نزدیک که بیایی


 قواعد بازی آدمها مسموممان میکند. بگذار بی دلیل دوستت داشته باشم,


 و بنویسم... تا بی خبر بخوانی مرا!!!


برچسبـهـ ـا :
پنج شنبه 14 شهريور 1392برچسب:, 19:2 |- Rain Girl -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


aytem.cf

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد